A A A

poradnie specjalistyczne

Na terenie Warszawy działa 5 poradni specjalistycznych o zasięgu ogólnomiejskim:

Lp.

dzielnica

nazwa poradni

specjalizacja

kod

ulica

tel./fax

 

1.

 

Mokotów

Poradnia Specjalistyczna
Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"

zaburzenia emocjonalne młodzieży

00-781

Boryszewska 4

(022) 646 57 25

 

2.

 

Mokotów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7

autyzm

02-524

L. Narbutta 65/71

(022) 849 99 98
(022) 849 98 03

 

3.

 

Ochota

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"

wady słuchu, wzroku, upośledzenie umysłowe

02-026

Raszyńska 8/10

(022) 822 77 17

 

4.

 

Ochota

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"

ADHD, pomoc dla dzieci zdolnych, trudności wieku dojrzewania, relacje rodzice - dzieci

02-026

Raszyńska 8/10

(022) 822 24 46

 

5.

 

Śródmieście

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA"

pomoc dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu

00-368

Okólnik 11 a

022) 826 39 16Dzieci i młodzież z dysfunkcjami rozwojowymi, słabowidzące, niewidzące, słabosłyszące i niesłyszące oraz autystyczne pozostają pod opieką specjalistycznych    poradni    psychologiczno-pedagogicznych,    które   orzekają
w sprawie ich edukacji.


Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną TOP w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 jako właściwą do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  dla dzieci niewidomych i słabo widzących  oraz dla niesłyszących
i słabo słyszących.


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 7 w Warszawie przy ul. Narbutta 65/71 jest miejscem, gdzie wydawane są orzeczenia dla dzieci autystycznych.