A A A

oferta indywidualna i grupowa


Zajęcia Indywidualne


RODZAJ ZAJĘĆTERMINOSOBY PROWADZĄCE


Zajęcia korekcyjno - kompensacjne   dla dzieci z klas I-VI
(reedukacja)


w/g indywidualnych ustaleń


Ewa Okurowska,
Diana Podrażko

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
dla uczniów gimnazjum


w/g indywidualnych ustaleńMałgorzata Kazoń - Walkowiak


Diagnoza dyskalkuli
uczniów gimnazjum


w/g indywidualnych ustaleńMałgorzata Kazoń - Walkowiak

 

Diagnoza dyskalkuli uczniów
szkół podstawowych


w/g indywidualnych ustaleńDiana Podrażko,
Elżbieta Rybak

 

Reedukacja matematyczna
dla uczniów klas I-VI


w/g indywidualnych ustaleńDiana PodrażkoTechniki uczenia się i trening koncentracji uwagi dla uczniów
kl. VI SP i gimnazjów

termin do ustalenia


Elżbieta Ensztein,
Beata Mierzejewska


 

Trening czytania
dla uczniów klas II-III oraz IV-V

 

 

termin do ustalenia

 

Ewa Okurowska

Zajęcia metodą EEG - Biofeedback


w/g indywidualnych ustaleńAgnieszka Gomoła, MagdalenaMachcińska
Elżbieta Rybak,
Justyna Smorczewska

 


Indywidualna terapia logopedyczna
i przesiewowe badanie słuchu

 

w/g indywidualnych ustaleń


 

Magdalena Drozd,
Agnieszka Gomoła,
Aneta Romanowska,
Ewa Rycombel

 

Neuroflow


zapisy na diagnozę
w rejestracji


 

Agnieszka Gomoła,
Beata Mierzejewska

 


Metoda Warnkego

 

zapisy na diagnozę po wizycie u psychologa


 


Elżbieta Ensztein,
Agnieszka Gomoła,
Magalena Machcińska,
Beata Mierzejewska

 

 


Diagnoza zaburzeń zachowania,
ADHD, deficytów uwagiw/g indywidualnych ustaleńRenata Kwaśnik


Wstępna diagnoza
cech narządu wzroku

w/g indywidualnych ustaleńBeata Mierzejewska,
Elżbieta Rybak

 

Doradztwo zawodowe
dla uczniów gimnazjum i liceum

 

w/g indywidualnych ustaleń

 


Małgorzata Kazoń - Walkowiak

 

Doradztwo zawodowe
dla uczniów klas III gimnazjum

 

termin do ustalenia

 


Małgorzata Kazoń - Walkowiak

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum i liceum

termin do ustalenia

 

Elżbieta Ensztein


Masaż Dotyk Motyla
dr Evy Reich

 

w/g indywidualnych ustaleńZofia Małachowska


Terapia SI
(Integracja sensoryczna)
diagnoza i terapia dzieci

 

cały rok szkolny,
w/g indywidualnych ustaleń


 

Magda Drozd,
Aleksandra Kosińska,
Anna Ryszkiewicz,
Zofia Ryszkiewicz,
Agnieszka Łaszczyk-Ziętara

 Szkoła dla rodziców i wychowawców grupa wsparciado ustaleniaBarbara Jagusztyn,
Anna Ziglińska

 

 

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów dot. dysleksji i terapii pedagogicznej

 

w/g indywidualnych ustaleń


Beata Mierzejewska,
Ewa Okurowska

 


Konsultacje dla liderów programu wspierania dzieci zdolnych
"Wars i Sawa"w/g indywidualnych ustaleńRenata Kwaśnik


Terapia rodzin dzieci z zaburzeniami emcjonalnymi


w/g indywidualnych ustaleń

 

 

Renata Kwaśnik


Terapia indywidualna osób dorosłych (rodzice)

 

 

w/g indywidualnych ustaleń

 


Renata Kwaśnik,
Eliza Rolińska-Kaniewska

 

Interwencja kryzysowa
w/g indywidualnych ustaleń

Urszula Moszczyńska


 

 


Zajęcia Grupowe


RODZAJ ZAJĘĆ


TERMIN


OSOBY PROWADZĄCE

Warsztaty doskonalenia umiejętności rodzicielskich
(Rodzice nastolatków)


Czwartek 17:30-20:00

 

Urszula Moszczyńska,
Anna Ziglińska


Warsztaty doskonalenia umiejętności rodzicielskich
(Rodzice)

 

Poniedziałek 18:00-21:00


 

Eliza Rolińska- Kaniewska, Barbara Jagusztyn

 

Trening umiejętności społecznych
dla dzieci nieśiałych 
(dzieci przedszkolne)


Wtorek 16:00-17:00Justyna Smorczewska, Żaneta Rak


Trening umiejętności społecznych
dla dzieci nieśmiałych
"Śmielej w Świat" 
(dzieci szkolne)


II semestr 17/18Kinga Łakomiec,
Żaneta Rak

 

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży z Zespołem Aspergera
(13-15 lat)


Czwartek 16:00-17:00Magda Machcińska,
Elżbieta Ensztein

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne


Poniedziałek 
Gr. I, 17:20-18:00
Gr. II, 18:15-19:00Małgorzata Zarzycka- Gawlik, Zofia Małachowska 


Zajęcia stymulacyjne, rozwój mowy 
(dzieci 2-3 lata)

Piątek 8:00-10:00Ewa Rycombel,
Magda Drozd


 

Ruch i Mowa

 

 

Czwartek 10:00-11:00

 

Magda Drozd,
Justyna Smorczewska

Zajęcia stymulacyjne, funkcje słuchowo-językowe
(dla dzieci z ostatniej grupy przedszkolnej)


Wtorek 8:30-9:30Agnieszka Gomoła,
Ewa Rycombel

 


Terapia Psychomotoryczna

 

II semestr 17/18


 

Zofia Małachowska,
Zofia Ryszkiewicz