A A A

oferta

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół w rejonach: Natolin, Kabaty, Moczydło, Grabów, Dąbrówka, Pyry oraz dzieci w wieku 0-3 lata zameldowane w powyższych rejonach.

 

Poradnia świadczy bezpłatne usługi w zakresie diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej, a także orzecznictwa w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego.

 

Cele Poradni:

* wspieranie rozwoju całej rodziny od narodzin dziecka do osiągnięcia przez nie dojrzałości

* pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności szkolnych

* wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym

* pomoc dla nauczycieli i wychowawców w realizowaniu opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół.

 

 

Prosimy zapoznać się z ofertą Poradni korzystając z poniższych tematów: