A A A

druki do pobrania

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) opinia, informacja o wynikach badań dziecka przygotowywana jest po zakończeniu badań, na życzenie rodzica, po złożeniu wniosku o wydanie opinii lub informacji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Po tym czasie rodzic może zgłosić się po odbiór dokumentu.

 

 

_________________________________________________________________________