Prezentacje Liceów i Techników 2019.

W 2019 roku, ze względu na opuszczające szkoły dwa roczniki absolwentów, salon edukacyjny będzie odbywał się w wydłużonym terminie. Prezentacje Liceów i techników dla absolwentów szkół podstawowych zaplanowano na 5 i 6 marca, natomiast 7 i 8 marca salon będzie adresowany do absolwentów gimnazjów. Sobotę 9 marca zaplanowano, jako dzień odwiedzin rodzinnych. Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

http://salon.perspektywy.pl/2019/prezentacje-liceow-i-technikow